موکاپ ظروف غذا خوری

موکاپ ظروف غذا خوری یعنی ایجاد یک رندر کاربردی از طرح ظروف که در فضای فایل لایه باز ماکاپ ظروف دیزاین شده است. به این طریق خواهید توانست چندین زاویه از ظرف های غذاخوری را در محل ها و ظاهر های مختلف مشاهده نمایید. پیش نمایش ایجاد شده به طراح یا تولید کننده اجازه قضاوت در مورد ظرف دیزاین شده را می‌دهد.

فیلتر های اعمال شده


دانلود طرح لایه باز موکاپ ظروف غذا خوری

دانلود طرح لایه باز موکاپ ظروف غذا خوری تنها راه موثر است که می‌تواند به میزان قابل توجهی بازده کار یک طراح ظروف را ارتقا دهد. طراح باید نقش های زیادی را ایجاد کند و بهتر است برای افزایش کارایی زمان از ادیت های کمتری استفاده کند برای همین خاطر باید کیفیت ادیت ها افزایش یابد. این کار با مشاهده طرح بر روی ظروف و به صورت مجازی از طریق نرم افزار انجام شده و موکاپ کردن نام دارد. دانلود طرح لایه باز موکاپ طراحی اتود اولیه از سایت طرح پیچ کیفیت فوق العاده ای به کار طراح خواهد بخشید.