تراکت ماشین های اداری

طرح لایه باز تراکت ماشین های اداری (Open layer design of the tract of office machines)؛ فایل‌هایی نیمه آماده که با کمی شخصی سازی صاحب کسب و کار، آماده برای چاپ در انواع کاغذها و انواع سایزها می‌شوند.

فیلتر های اعمال شده


دانلود طرح لایه باز تراکت ماشین های اداری

تراکت تبلیغات ماشین‌های اداری؛ نوعی ازتبلیغات برای توزیع گسترده است که صاحبان کسب و کار ماشین‌های اداری به آن نیاز دارند تا در کانون توجه مردم قرار بگیرند. هزینه کم این نوع از تبلیغ بسیاری از افراد را راجع به استفاده از آن مصمم می‌کند، در کنار تراکت باید از بنر ماشین‌های اداری هم استفاده شود تا اثر بخشی بیشتری داشته باشد. تنها یک گزینه تا تکمیل شدن جلب توجه مخاطب باقی می‌ماند که آن هم استفاده از کارت ویزیت ماشین‌های اداری است.