علی پس افکند

سالم علی پس افکند هستم، هجده سال سن دارم و در رشته ی فتوگرافیِک هرنستان فین عارف بجنوردی تحصیل می کنم،نرم افزار هایه گرافیکی فتوشاپ 80تا90 درصد و اليستريتور 60 تا 70 درصد بلدم


ارتباط با من