موکاپ کیسه و پاکت کاغذی

موکاپ کیسه و پاکت کاغذی به معنای این است که طرح کیسه و پاکت کاغذی را با هدف خاصی در قالب آماده گرافیکی فایل نیمه آماده موکاپ بیاندازید و کیفیت طرح را قضاوت کنید تا از تناسب آن با هدفی که دارید اطمینان حاصل نمایید.

فیلتر های اعمال شده

نتیجه ای یافت نشد!

دانلود طرح لایه باز موکاپ کیسه و پاکت کاغذی

دانلود طرح لایه باز موکاپ کیسه و پاکت کاغذی با قیمت های مناسب و طرح اشتراکی به صرفه باعث جلوگیری از هدر رفت منابع می‌شود. طراحی های زیادی برای نقش بستن روی بسته بندی کالا های مختلف به وجود می‌آیند ولی در واقع برای چاپ بر روی پاکت مناسب نخواهند بود. برای این که بازدهی کار طراحی افزایش یابد، طرح را در فایل های نیمه آماده قرار می‌دهند تا نتیجه نهایی قبل از پرینت دیده شود. در سایت ما فایل موکاپ بطری و ظرف شیشه‌ای برای دانلود قرار داده شده است.