موکاپ سربرگ

موکاپ سربرگ به معنای استفاده از یک سربرگ دیزاین شده و اضافه کردن طرح آن به فایل لایه بازی که شامل طرح برگه های مختلف در محیط های گوناگون است. با این کار المان هایی به طرح افزودن می‌شود که آن را موقعیت واقعی قرار می‌دهد. هر مدلی از ماکاپ سربرگ که موردنیاز شما باشد را موجود داریم.

فیلتر های اعمال شده

نتیجه ای یافت نشد!

دانلود طرح لایه باز موکاپ سربرگ

با دانلود طرح لایه باز موکاپ سربرگ از صفحه حاضر، در مورد کیفیت سربرگ های طراحی شده اطمینان حاصل کنید به این صورت که سربرگ ها را در برگه های مختلف موکاپ کنید تا بتوانید تناسب دیزاین را ارزیابی کنید. کیفیت بالا و قیمت اندک از خصوصیات فایل های این دسته بندی هستند. همچنین دانلود طرح لایه باز موکاپ پاکت نامه می‌تواند در ساخت پاکت نامه های زیبا به شما کمک کند.