تراکت پارچه سرا

طرح لایه باز تراکت پارچه سرا طرحی است که قابل ویرایش است و برای فروشگاه پارچه سرا دیزاین می‌شود تا خدمات آن را تبلیغات کند. فایل نیمه آماده تراکت پارچه سرا عبارت است از فلایری که باید آن را در نرم افزار تغییر داده و به تراکت مناسب پارچه سرا تبدیل نمایید.

فیلتر های اعمال شده

نتیجه ای یافت نشد!

دانلود طرح لایه باز تراکت پارچه سرا

دانلود طرح لایه باز تراکت پارچه سرا زحمت دیزاین کردن فلایر فروشگاه پارچه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. دلیل آن این است که تراکت نیمه آماده پارچه سرا یک فایل آماده است که تنها نیاز به اعمال چند تغییر  جزئی دارد تا به طرح نهایی تبدیل شود. البته این فایل ها به گونه ای دیزاین شده اند که تمام جزئیات آن ها قابل ویرایش است اما طرح اولیه مناسب آن ها باعث می‌شود فرایند طراحی نیاز به زمان کمی داشته باشد. کارت ویزیت لایه باز پارچه سرا دیگر موردی است که برای تبلیغ این مدل از کسب و کار در سایت ما وجود دارد.