موکاپ کارت ویزیت

موکاپ کارت ویزیت توسط دیزاینر آن انجام می‌شود و این طور است که با نرم افزار طرح بیزینس کارت را در یک پوزیشن خاص ماکاپ می‌کنند تا یک تصویر زنده و با معنا از شکل کارت ویزیت ایجاد شود. پس از ماکاپ کردن ممکن است طرح کارت متناسب سازی و تغییر کند.

فیلتر های اعمال شده


دانلود طرح لایه باز موکاپ کارت ویزیت

برای کسب اطمینان بیشتر از کیفیت طراحی کارت ویزیت بهتر است که از موکاپ طرح استفاده شود تا بتوان کارت ویزیت نهایی را مشاهده کرد. اگر وقت لازم برای موکاپ کامل در اختیار ندارید، از دانلود طرح های نیمه آماده این صفحه استفاده کنید تا بدون هیچ زحمت خاصی نمای کارت نهایی را مورد ارزیابی قرار دهید. دانلود طرح لایه باز موکاپ سربرگ در وب سایت ما با هزینه های اندک، کار شما را راحت تر خواهد کرد.